تبلیغات بالا پایین آگهی ها

بیمه

بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.

شرکت های بیمه

با افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش این خدمت در کشور، قانون بیمه مرکزی به منظور حمایت اتکایی شرکت های بیمه، نظارت بر خدمات و سیاست‌گذاری در قوانین بیمه تصویب و در پی آن، سازمان بیمه مرکزی نیز تأسیس شد. اهداف سازمان بیمه مرکزی به طور مختصر به شرح زیر است:

  • تهیه و تنظیم قوانین بیمه
  • نظارت بر مؤسسات و نمایندگی‌ها و شرکت های بیمه
  • نقش اتکایی و پشتوانه مالی در مقابل شرکت های بیمه
  • تنظیم بازار بیمه و حفظ نظم آن
  • صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و شرکت های بیمه

باموسپیدان به عنوان اولین و بزرگترین مرجع خدمات سالمندی در ایران، در نظر دارد تا با معرفی شرکت های بیمه ای مورد تایید سازمان بیمه مرکزی ایران، انتخاب و دریافت خدمات بیمه ای را برای عزیزان سالمند، تسهیل بخشد. از اینرو هم اکنون می توانید شرکت بیمه ای مورد نظر خود را با لیست شعب، نمایندگی ها، کارگزاری ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را در این سایت مشاهده نمائید.

لازم به ذکر است لیست شعب بیمه، نمایندگی ها، کارگزاری ها و مراکز درمانی طرف قرارداد تمام شرکت های بیمه مندرج در این سایت از پایگاه داده بیمه مرکزی می باشد و هرگونه مغایرت در اطلاعات از عهده و مسئولیت این سایت خارج است. لذا در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در مندرجات، می توانید با ارسال تیکت پشتیبانی نسبت به گزارش آن اقدام فرمائید.

شرکت های بیمه ای

بیمه ایران

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه ایران معین

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه آرمان

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه آسماری

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه آسیا

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه پارسیان

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه پاسارگاد

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه تجارت نو

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه تعاون

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه توسعه

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه حافظ

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه حکمت صبا

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه دانا

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه دی

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه رازی

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه زندگی خاورمیانه

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه سامان

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه سرمد

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه سینا

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه کارآفرین

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه کوثر

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه ما

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه معلم

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه ملت

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه امید

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه میهن

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه نوین

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

کمک رسان SOS

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

بیمه البرز

معرفی بیمه، انواع خدمات و محصولات بیمه ای، اطلاعات شعب، نمایندگان، کارگزاری ها و مراکز طرف قرارداد

  • تیک را بزنید تا از ارسال پیغام های بیهوده جلوگیری شود!
بالا